خدای من

خدای من
ای شنونده و ای بهترین شنونده
شنونده ایی که هیچگاه از سخنانم دل زده نمیشود
و هروقت تورا خواهم استجابت کنی مرا
وهروقت صدایت زنم پاسخ دهی به آنی مرا
بی آنکه خسته شوی
بی آنکه حرفی بزنی
بی آنکه نگاهت را برگردانی
با انکه میدانی و خود میدانم
که هیچ گاه لایق صحبت با شما نبوده ام
هیچگاه قدر نعمت هایت را ندانسته ام
وهمیشه دلت را سوزانده ام
خدای من
ای بهیرین رفیق
ای بهترین دوست بی رفیق
ای خدای من
کجا روم که تو نباشی
چه بگویم که تو ندانی
چه بخواهم که تو ندانی
هیچ نمی گویم
فقط
فقط می گویم
خدایا مرا ببخش
چرا که گناهانم هرچقدر بزرگ باشد
رحمت و مغفرتت بزرگتراست
وتو بر همه چیز توانایی

/ 1 نظر / 14 بازدید
من

سلام. خدا ي مهربان