از خدا خواهم خواست.....

گاه گاهی که دلم می گیرد

بیشتر وقت غروب

آن زمان که خدا نیز پر از تنهاییست

من وضو خواهم ساخت

از خدا خواهم خواست که تو تنها نشوی

و دلت پر زخوشی های دمادم باشد

/ 1 نظر / 16 بازدید
محمد

خدا گوید : تو ای زیباتر از خورشید زیبایم تو ای والاترین مهمان دنیایم تو ای انســــان ! بدان همواره آغوش من باز است شروع كن ... یك قدم با تو تمام گامهای مانده اش با من ... آگهی رایگان http://www.9rang.com