سخن بزرگان

گاهی گمان نمی کنی ولی می شود، گاهی نمی شود که نمی شود!گاهی هزار دعا بی اجابت است!گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود،گاهی گدای گدایی و بخت یار نیست، گاهی تمام شهر گدای تو می شود!

..................................

زندگی خوردن و خوابیدن نیست
انتظار و هوس و دیدن و نادیدن نیست.
زندگی چون گل سرخی است
پر از خار و پر از برگ و پر از عطر لطیف.
یادمان باشد اگر گل چیدیم
عطر و برگ و گل و خار همه همسایه دیوار به دیوار همند

علی شریعتی

...................................

نه تو می مانی و نه اندوه
و نه هیچیک از مردم این آبادی...
به حباب نگران لب یک رود قسم،
و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت،
غصه هم می گذرد،
آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند...
لحظه ها عریانند.
به تن لحظه خود، جامه اندوه مپوشان هرگز

سهراب

.........................................

شاید کسی که روزی با تو خندیده است را از یاد ببری، اما هرگز آنرا که با تو اشک ریخته است را فراموش نخواهی کرد

/ 0 نظر / 14 بازدید