هذیان های من...............

هذیان های مرا باور کن حتی هنگامی که غلط هایم به خط خوردگی بی مرز می رسد.

 

........................................................

...................................

جایت خالی است هنگامی که نیستی هنگامی که نقطه چین ها نمی تواند جایت را پر کنند،هنگامی که خاطره ها در صندوق یادگاری قفل می شود من فراموش می کنم شاید فراموش کنم...............

..............................................

................................

 

دوست دارم ها اگر چه کوتاهند اما این رقص نور در دلها می ماند

دوستت دارم را به دلخوشی باور کن حتی در رویاها

پس تو را دوست دارم حتی لحظه ای که تو نیستی

حتی لحظه ای که برای من نباشی این حس ...

 

غزل 

/ 0 نظر / 16 بازدید