تو را ندارم اما........

درست است که تو را ندارم           

ولی لحظه هایی دارم سرشار از تو

درست است که تو را ندارم 

ولی چشم هایی دارم که به یادت بی اختیار می شوند،... خیس لحظه های با تو بودن .

درست است که تو را ندارم ، ولی لبخندهایت که یادم می آید ، شده اند عامل خنده هایی

که همه مرا بابتشان، دیوانه ام می خوانند درست است که تو راندارم اما

دنیایی دارم که تو را دارد دنیایی که عشق جاودان حک شده اوست

/ 0 نظر / 4 بازدید