شبیه بادهای بی قرار می نویسمت

شبیه بادهای بی قرار می نویسمت

ودر تمام فصل بهار می نویسمت

ببین چه قدر ساده ام ستاره می کشم تورا

به لهجه محلی سه تار می نویسمت

به رنگ حرف های اشنای توست قلب من

بیا بخوان بمان بگو ببار می نویسمت

تو سالهاست بین شعر من قدم زنان

ولی نه خسته می شوی سوار می نویسمت

کنارآن درخت کهنه حیات مدرسه

هنوز کودکم و یادگار می نویسمت

و راستی ببخش دست من نبود خب اگر

دوباره خط زدم هزار بار می نویسمت

نه اشتباه می کنم شما که بچه نیستی

که من چنین صریح و خنده دار می نویسمت

و قول می دهم کمی بزرگتر شوم و بعد

به سبک مردمان روزگار می نویسمت

/ 0 نظر / 16 بازدید