دوباره

دوباره باز خواهم گشت

نمی دانم چه هنگام،از کدامین راه

ولی یکبار دیگر باز خواهم گشت

و چشمان تو را با نور خواهم شست

به دیوار حریم عشق یک بار دگر، من تکیه خواهم کرد

رسوم عشق ورزی را دوباره زنده خواهم کرد

به نام عشق و زیبایی ،دوباره خطبه خواهم خواند

/ 0 نظر / 2 بازدید