همه انسانها می بایست کشف کنند "عشق" نیز همانند جاذبه زمین واقعی است و اینکه هر روز و هر ساعت و هر دقیقه و هر لحظه عاشق شدن، خیالی شاعرانه نیست بلکه حالتی طبیعی است .

 

پس باید بدونی :

عشق نمی پرسه اهل کجایی، فقط میگه تو قلب من زندگی می کنی عشق نمی پرسه چرا دوری هستی فقط میگه همیشه با من هستی.عشق نمی پرسه دوستم داری فقط میگه: دوستت دارم

...................

منم که شهره شهرم، به عشق ورزیدن

منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن

وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم 

که در طریقت ما کافریست رنجیدن

....................

من از خدا خواستم نغمه های عشق مرا به گوشت برساند

تا لبخند مرا هرگز فراموش نکنی و ببینی سایه ام به دنبالت است

تا هرگز نپنداری که تنهایی ولی اکنون تو رفته ای و من هم خواهم رفت

و فرق رفتن تو با من اینست که من شاهد رفتن تو هستم

..................

هیچگاه آخرین نگاهت را فراموش نمی کنم

نگاهی سرشار از عشق و صمیمیت و محبت

امروز سالها از آن روز می گذرد اما تو هرگز برنخواهی گشت

صدایت در گوشم زمزمه می شود و نگاهت در ذهنم مجسم

ولی من تو را می خواهم نه خیالت را

....................

ای عشق مرا به شط خون خواهی برد

چون قیس به وادی جنون خواهی برد

فرهاد صفت در آرزوی شیرین

دنبال خودت به بیستون خواهی برد

....................

هنوز هم فراموشت نکرده ام با این که فراموش شده ام

هنوز هم صدایت را می شنوم با این که صدایم نکرده ای

هنوز هم هم جا می بینمت با این که به دیدنم نیامده ای

هنوز هم با عشق تو پا برجام

...................

..........

.....

..

 

/ 2 نظر / 13 بازدید

سلام ..... وبلاگ زیبا واشعار جذابی سروده ای با افتخار می گویم ... خودم هم خوزستانی ام ..... منظر حضور شما هستم سری هم به وبلاگ های من بزن ......پاییزفصل زیبا paez2012..persianblog.irو علوم سیاسی ....seast..persianblog.irمتشکرم .....[گل][گل]

سلام ..... وبلاگ زیبا واشعار جذابی سروده ای با افتخار می گویم ... خودم هم خوزستانی ام ..... منظر حضور شما هستم سری هم به وبلاگ های من بزن ......پاییزفصل زیبا paez2012..persianblog.irو علوم سیاسی ....seast..persianblog.irمتشکرم .....در پاییزفصل زیبا مطالب ادبی می نویسم ......ودروبلاگ علوم سیاسی معنی لغات سیاسی را می نویسم