به یادت هستم

من به یادت هستم حتی لحظه هایی که مرا به فراموشی سپرده ای حتی لحظه هایی که من دیگر نباشم و تو رفته باشی . روزهایی که تو در زندگی غرق شده ای و کشتی ات در دریای خوشبختی آرام در حرکت است . من تو را در قلبم داد می زنم با اینکه می دانم تو نمی شنوی  هرگز هرگز .......

آن روز هم من آه نمی کشم برای اینکه من تو را برای خودم دوست داشتم

/ 1 نظر / 15 بازدید
آرش کریمی

زیبا بود . ممنونم