امید

چشم که باز می کنی در دنیایی پر از ابهام  رو به روزنه ای در پی یک گمشده می گردی . در انتظار با سکوتی دلخراش چشم به راه جاده ای نا معلوم خیره می مانی.

اما در فکری به عمق تنهایی زمزمه می کنی ..........امید ریشه تمام دلخوشی هاست.

/ 0 نظر / 19 بازدید