گفتگو

 

 گفتم : غم تو دارم . گفتا غمت سرآید        

 گفتم :که ماه من شو! گفتا: اگربرآید!

گفتم : ز مهرورزان ، رسم وفا بیاموز           

  گفتا : زخوبرویان، این کار کمتر آید    

 گفتم : که برخیالت راه نظر ببندم                       

 گفتا : که شب رو است این، از راه دیگر آید

گفتم : که بوی زلفت،گمراه عالمم کرد        

 گفتا : اگر بدانی، هم اوت رهبر آید   

گفتم : خوشا هوایی کز باد صبح خیزد             

 گفتا : خنک نسیمی کز کوی دلبر آید

گفتم : که نوش لعلت ما را به آرزو کشت       

 گفتا : تو بندگی کن، کو بنده پرور آید

گفتم : دل رحیمت، کی عزم صلح دارد؟         

 گفتا : مگوی با کس تا وقت آن درآید

 گفتم : زمان عشرت دیدی که چون سر آمد ؟

 گفتا : خموش هدیه! کاین غصه هم سرآید

/ 1 نظر / 2 بازدید
عاشق کوهستان

سلام دوست عزیز صبح عالی متعالی[گل] به به لذت بردم متشکرم[قلب]