این بار

می خواهم فراموشت کنم این بار قسم خورده ام ..................

این بار بار آخری است که که ذهنم درگیر توست........................

این بار سنگ صبور را عقل گمشده سوهان خورده است...................................

این بار................................................................

 

/ 2 نظر / 14 بازدید
سهند

سلام ... به زیبایی رنگین کمان به سادگی باران مثل همیشه زیبا مینویسی بازم شب و بارون . . . میزنم بیرون تو ،خیابون حیرون و سر گردون عاشق و ویرون زیر بارون سهند – جزیره بارونی

سکوت سرشار از سخنان ناگفته است از حرکات ناکرده اعتراف به عشقهای نهان وشگفتی های بر زبان نیامده....