شاد بودن

مرا در نگاه تو شاد می بینند تو را در نگاه من شاد می بینند 

اما نمی دانم چرا هنوز غمگینیم ................

 

تو را در سرزمین آفتاب دیدم سایه نداشت نورش چشمانم را بینا می کردم .روحم را صیقل و دلم را شاد می کرد.اما نمی دانم چرا هنوز غمگینم .......

غزل

/ 0 نظر / 16 بازدید