نگاهی که نشناختم ..............

چشمانت سرشار از زندگی است ،قلبت سرشار از محبت.

من تو را از نگاهت می شناسم نگاهی که تو مرا می خواهی و من تو را می خواهم

و صدایی که هرگز شنیده نمی شود.

و چشمانی که گم می شود در شرم یک لبخند.

 و روزهایی که نیستی و من تو را در رویا هایم نقاشی می کنم . به یاد تمام روزهایی که نمی توانم ببینمت . روزهای منتظر...........................

روزهایی که با واژه فاصله برایم پر می شود و در فکرم تو را از ذهن پاک می کنم .

سردرگم دو دنیای کبوتر و باز .

تو مرا گم می کنی و من تو را .

 

/ 1 نظر / 18 بازدید
محمد

دوست داشتن کساني که دوستمان مي‌دارند کار بزرگي نيست، مهم آن است آنهايي را که ما را دوست ندارند، دوست بداريم آگهی رایگان http://www.9rang.com