باز هم ثانیه ها اسم تورا جارزدند
و دقایق همه امشب به تو تکرار زدند
و سکوتی که دراین عقربه‌ها میچرخید

 
نکند در دل تو اسم مرا دار زدن؟؟؟!!!!

 

 

 

گفتمش : دل می خری ؟

 

برسید چند؟

 

گفتمش : دل مال تو، تنها بخند !

 

خنده کرد و دل زدستانم ربود

 

تا به خود باز آمدم او رفته بود

 

دل ز دستش روی خاک افتاده بود

 

جای بایش روی دل جا مانده بود ......

 

 

 

/ 1 نظر / 15 بازدید
عاشق کوهستان

سلام عزیز[گل][لبخند][چشمک] وقتی دلی برای دلی تنگ میشود انگار پای ثانیه ها لنگ میشود