سلام.................

سلام ای ماه ماهانم
سلام ای عشق تابانم
سلام ای ابر بارانم
سلام ای روح بیمارم
سلام ای عشق غمبارم
تو را من دوست میدارم
سلام ای عاشق تنها
سلام ای یار بی همتا
سلام ای عشق بی پایان
سلام ای سرو بی سامان
سلام ای همدم هستی
نمیدانم ز چه مستی
سلام ای روح سرگردان
مرا عاشقترم گردان
سلام ای نور چشمانم
ز حرفای تو نالانم
سلام ای همدم رازم
چرا رازت نمیدانم
سلام ای سوسن باغم
نمیدانی ز چه نالم
سلام ای موج دریایم
شروع روز فردایم
خداحافظ ، خداحافظ
تو را من دوست میدارم

 

/ 0 نظر / 18 بازدید