فاطمه فاطمه است.

 

ای احمد اگر تو نبودی آسمان و زمین را نمی آفریدم و اگر علی نبود تو را نمی آفریدم و اگر فاطمه نبود شما را نمی آفریدم.

 

خواستم بگویم فاطمه دختر خدیجه بزرگ است.دیدم که فاطمه نیست.

خواستم بگویم ،که فاطمه دختر محمد (ص)است.دیدم که فاطمه نیست.

خواستم بگویم که فاطمه همسر علی است.دیدم که فاطمه نیست.

خواستم بگویم که فاطمه مادر حسین است. دیدم که فاطمه نیست.

خواستم بگویم که فاطمه مادر زینب است. باز دیدم که فاطمه نیست.

نه، این همه هست و این همه فاطمه نیست.

فاطمه فاطمه است....................

......................................................

..................................................................

 

حضرت زهرا دلش از یاس بود

قطره های اشکش از الماس بود

داغ عطر یاس زهرا زیر ماه

می چکانید اشک حیدر را به چاه

گریه آری، گریه چون ابر چمن

بر کبود یاس و سرخ نسترن...

این دل یاس است و روح یاسمین

این امانت را امین باش ای زمین

نیمه شب دزدانه باید زیر خاک

ریخت بر روی گل خورشید ، خاک

مدفن این ناله غیر از چاه نیست

جز تو کس از قبر او آگاه نیست.

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید