خانه احساس اگر بگشایی

 

خانه ای ساخته ام بر پایه احساس، دیوارهایش از جنس عشق  . در خانه  احساس من خنده از ته دل و سفره اش پر از من هایی است که برای با تو بودن در این خانه جان می دهد بارها از دور به تو  و این احساس می گریم

......................

/ 0 نظر / 18 بازدید