سیمین بگو از آنچه که هرگز تغییر نمی کند .................

 

من " زن " هستم
و به همان اندازه از هوا سهم دارم
که ریه های تو
درد آور است که من آزاد نباشم تا تو به گناه نیفتی
قوس های بدنم بیشتر از افکارم به چشمهایت می آیند
تاسف بار است
که باید لباسهایم را به میزان ایمان تو تنظیم کنم

(زنده یاد سیمین دانشور)

 

سیمین این روزها همانند همان روزهایی است که تو نفس می کشیدی

دردها دو چندان شده و افکار به بیماری جنون آمیز تر گره خورده 

چقدر دردآور است که به تنظیم هم رضایت نمی دهند چوب حراج که بزنند همه را به زیر قیمت می دهند .

دیگر که درد آوردنی نیست مهمان  صاحب خانه نیست که بیاید و لحظه ای برود  سیمینم صاحب خانه است

سیمینم آرام بخواب که تا بوده چنین بوده ....................

/ 1 نظر / 16 بازدید
سهیل

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]