دل نوشته

سخت ترین کارها و مشکل ترین راهها رو در پیچ خم های زندگی یاد می گیرم اما هیچ وقت فرصت نمی کنیم که دوباره از آنها استفاده کنیم. فقط برامون یه تجربه میشن تلخ یا شیرین. باید بدونیم از دنیامون چی می خوایم و با خودمون روراست باشیم  به قول معروف ( خشت اول چون نهد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج ) اگه تو دنیایی که برا خودمون درست کردیم زندانی بشیم و پر پرواز رو با بهانه های واهی از خودمون بگیریم در آخر دستامون خالی می مونه.

همیشه سعی کنیم چیزی روکه می خوایم برداشت کنیم و بدونیم که ارزش تلاش و زحمت ما  رو داشته.

 این محصول ،ثمره زندگیه که وقتی بهش نگاه می کنی لذت می بری.

خدایا دوست دارم واسه دل خودم زندگی کنم اما .....

/ 0 نظر / 2 بازدید