قرار نبود

نفرین به تو ،که بی تو چه سخت است با تو چه ناهموار .

نمی شود نخواهد شد در هرگز خلاصه می شود .

تو باید بگذری از من .....من باید بگذرم از تو .....تنها چاره این درد بی درمان 

گذشت از عشق بی حاصل ...............

/ 0 نظر / 44 بازدید